• Địa phương
  • Danh mục
Đăng nhập
Đăng ký

Hướng dẫn đăng ký thành viên cây cảnh vip

Hướng dẫn đăng ký thành viên tại website caycanh.vip

Có 2 cách đăng ký thành viên:

  • Cách 1: Dùng tài khoản mạng xã hội Facebook và Google

Bước 1: Click vào nút đăng nhập, xuất hiện form đăng nhập

Bước 2: Click vào biểu tượng Facebook hoặc Google, xuất hiện hộp thoại yêu cầu thông tin

Bước 3: Đăng nhập thành công!

dang nhap caccanh vip 0de5d

  • Cách 2: Đăng ký bằng cách điền thông tin vào mẫu biểu sẵn có

Bước 1: Click nút "Đăng ký"

Bước 2: Điển đủ thông tin theo mẫu sẵn có

form dang ky thanh vien 6d8ed

Hãy đăng nhập để tham gia bình luận

Cây cảnh VIP

Lập vườn Cây cảnh Online
Trưng bày - Thuê Mua - Nhật ký