• Địa phương
  • Danh mục
Đăng nhập
Đăng ký

Cách đăng tin xuất hiện trong nhiều thư mục lưu trữ

Đăng tin xuất hiện trong nhiều thư mục lưu trữ

Một sản phẩm có thể xuất hiện trong các thư mục lưu trữ thích hợp giúp khách tham quan có thể dễ dàng tìm kiếm theo thư mục. Thư mục đầu tiên là thư mục gốc, các thư mục tiếp sau là thư mục "copy". Lưu ý thành viên cần chọn đúng thư mục thích hợp khi đăng tin, để tin đăng được xuất bản khi duyệt bài. Xem hình ví dụ

nhieu thu muc c0406

Hãy đăng nhập để tham gia bình luận

Cây cảnh VIP

Lập vườn Cây cảnh Online
Trưng bày - Thuê Mua - Nhật ký