• Địa phương
  • Danh mục
Đăng nhập
Đăng ký

Cách thêm ảnh đại diện và giới thiệu nhà vườn cây cảnh

ảnh đại diện và giới thiệu nhà vườn cây cảnh

Ảnh đại diện (Avatar) và phần giới thiệu được nhập vào hệ thống khi người dùng đăng ký thành viên mới. Như hình ảnh sau:

avatar 01 d69f6

Muốn thay đổi avatar, sửa lời giới thiệu, hãy theo hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập rồi chọn "Sửa thông tin" trong Menu User. Xem hình

menu user 3a270

Bước 2: Chọn thay thế Avatar và cập nhật lời giới thiệu nhà vườn

avatar 02 a6d43 

Hãy đăng nhập để tham gia bình luận

Cây cảnh VIP

Lập vườn Cây cảnh Online
Trưng bày - Thuê Mua - Nhật ký