• Địa phương
  • Danh mục
Đăng nhập
Đăng ký

Cách ghi giá tiền trong tin đăng cây cảnh

Cách ghi giá tiền trong tin đăng

Khi đăng tin bán với giá tiền VNĐ, người dùng nhập giá bán và chọn đơn vị tiền trong hộp chọn. Lưu ý có thể tích chọn thêm mục "giá thương lượng" để người mua dễ dàng trả giá khi mua.

ghi gia tien c8367

Hãy đăng nhập để tham gia bình luận

Cây cảnh VIP

Lập vườn Cây cảnh Online
Trưng bày - Thuê Mua - Nhật ký