• Địa phương
  • Danh mục
Đăng nhập
Đăng ký

 Trong quá trình tạo hình cây cảnh có thể sẽ gặp một số cây có đoạn thân ,cành quá dài nếu cắt bỏ làm lại sẽ rất lâu, phương pháp nối ghép giúp người chơi Bonsai tận dụng được phần đẹp còn lại để tạo hình tiếp

Xem tiếp
Cây cảnh VIP

Lập vườn Cây cảnh Online
Trưng bày - Thuê Mua - Nhật ký