• Địa phương
  • Danh mục
Đăng nhập
Đăng ký

 Linh sam là giống cây ưa nước. Ở trong rừng cây sống ven suối, vào mùa mưa nước chảy ngập cả tháng cây vẫn sống tốt. Nhưng là nước suối chảy cây mới thích, chứ nếu ngâm cây vào chậu nước 1 tháng cây chết chắc luôn, vì đó là nước tù đọng thiếu oxy

Xem tiếp
Cây cảnh VIP

Lập vườn Cây cảnh Online
Trưng bày - Thuê Mua - Nhật ký