• Địa phương
  • Danh mục
Đăng nhập
Đăng ký

Kỹ thuật bón phân chăm sóc cây cảnh bonsai

Bón phân cho cây cảnh bonsai 

Bón phân định kỳ 1-2 tháng/lần, lượng bón cho mỗi cây/đợt tùy theo cây lớn nhỏ như sau:

    - 20-30 gam Compomix

    - 5-10 gam NPK 20-10-10

Nếu trồng cây trong chậu thì cứ 3-4 tháng thay đất một lần bằng cách bỏ bớt 1/4-1/3 đất củ trong chậu thay bằng hỗn hợp đất sạch Compost Đầu Trâu.

Phun phân bón lá Đầu Trâu:

 - Thời kỳ cây đang lớn hoặc sau cắt tỉa: Pha 1-2gam Đầu Trâu 501 trong 1 lít nước, phun định kỳ 7-10 ngày/lần.

 - Thời kỳ sau khi chuyển chậu hoặc cắt tỉa: Pha1-2 gam Đầu Trâu 701 trong 1 lít nước, phun định kỳ 7-10 ngày/lần.

 - Phun dưỡng cây định kỳ bằng cách pha 1-2gam Đầu Trâu 901 trong 1 lít nước, phun định kỳ 7-10 ngày/lần. 

bon phan 3 2627b

bon phan 2 db673

bon phan 4 65e1d

 

Bình luận

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!
Guest
Thứ ba, 27 Tháng 7 2021
Cây cảnh VIP

Lập vườn Cây cảnh Online
Trưng bày - Thuê Mua - Nhật ký